/
Najczęściej zadawane pytania
O kartach paliwowych
Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Z jakiego powodu moja karta może zostać zablokowana?
Karta może zostać zablokowana po trzykrotnym wpisaniu błędnego PINu (3 próby), na karcie brak jest wystarczającej ilości środków.
Co znaczy że karta znajduje się na "Czarnej liście"?
Karta może znaleźć się na "czarnej liście" jeśli brak jest wystarczającej ilości środków na koncie lub jeśli nie spełnione zostały obowiazki firmy co do terminu i wysokości wnoszonych opłat.
Pomoc dotycząca  usług i kart paliwowych pod tel
+ 48 795 556 723    + 48 795 556 724